Indkøbskurv Elementet er slettet. annuler

GENERELLE ANVENDELSESBETINGELSER OG SALG

Opdateringer den 27/02/2020

Webstedet

Weedy. Fr

(i det følgende benævnt "perron")

er et initiativ af:

Natura Verdea S.R.L
21052 Busto Arsizio (Italien)
N ° (moms): IT11045950968
E-mail: [Email protected]
Telefon: +39 348 0490126

(i det følgende benævnt "Natura Verdea S.R.L”Eller”vendeur")

I. ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG


1. Omfang

Disse generelle brugsbetingelser (i det følgende benævnt "TOS“) Anvend til ethvert besøg eller brug af platformen og dens oplysninger af en bruger (i det følgende“Bruger").

Ved at besøge eller bruge platformen, anerkender brugeren at have læst disse betingelser og accepterer udtrykkeligt de rettigheder og forpligtelser, der er nævnt deri.

Undtagelsesvis kan betingelserne for T & C'er fraviges ved skriftlig aftale. Disse undtagelser kan bestå i ændring, tilføjelse eller sletning af de klausuler, som de vedrører, og har ingen incidens på anvendelsen af ​​de andre bestemmelser i CGU.

Vi forbeholder os retten til at ændre vores T & C'er når som helst uden forudgående anmeldelse, men vi forpligter os til at anvende de bestemmelser, der var gældende, da du brugte vores platform.

Salget af de produkter, der præsenteres på webstedet www.weedy.fr er strengt forbudt for mindreårige under 18 år. Alle produkter i kategorien “CBD-blomster” og “CBD-harpiks” er produkter beregnet til aromatisk brug. De bør ikke ryges eller forbruges. I overensstemmelse med europæiske forskrifter blev de udførte analyser udført ved hjælp af den såkaldte "gaskromatografi" -metode. Alle leverandøranalyser bekræfter et THC-niveau på mindre end 0,5% i overensstemmelse med italienske forskrifter og en sats på mindre end 0,2%, når de eksporteres, i overensstemmelse med EU-reglerne . virksomheden Natura Verdea S.R.L site manager Weedy.fr, kan ikke være ansvarlig for en analyse, der er resultatet af en sats, der er højere end 0,2% af THC, hvis analysen ikke er udført i overensstemmelse med EU-metodens metode til bestemmelse af 9 - THC: RT_Chanvre_2015-1-2

Bestillinger foretaget i udlandet er køberens fulde ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af de gældende love i det land, hvor kunden er beliggende. Vi anbefaler også, at du finder ud af de gældende love i dit land, inden du afgiver en ordre på vores websted. Under ingen omstændigheder Natura Verdea S.R.L kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af tvist.


2. Platform

a. Adgang og navigation

Adgang til og brug af platformen er forbeholdt personer, der er mindst 18 år gamle. Hver bruger erklærer til deres ære, at de er i den krævede alder. Vi forbeholder os ret til at anmode om bevis for brugerens alder på nogen måde.

Vi træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vores platform fungerer korrekt, sikkerhed og tilgængelighed. Vi kan imidlertid ikke tilbyde en absolut garanti for anvendelighed, og vi må derfor betragte vores handlinger som dækket af en middelforpligtelse.

Al brug af platformen sker altid på brugerens egen risiko. Vi er således ikke ansvarlige for skader, der kan skyldes mulige funktionsfejl, afbrydelser, fejl eller endda skadelige elementer, der findes på platformen.

Vi forbeholder os ret til at begrænse adgangen til platformen eller til at afbryde dens drift til enhver tid uden forudgående meddelelsesforpligtelse.

b. indhold

Natura Verdea S.R.L bestemmer i vid udstrækning indholdet af platformen og tager meget hensyn til informationen på den. Vi tager alle mulige forholdsregler for at holde vores platform så komplet, præcis og opdateret som muligt, også når oplysningerne om den er leveret af tredjepart. Vi forbeholder os retten til at ændre, supplere eller slette platformen og dens indhold til enhver tid, uden at der pådrages ansvar.

Natura Verdea S.R.L kan ikke tilbyde en absolut garanti for kvaliteten af ​​de oplysninger, der findes på platformen. Det er derfor muligt, at disse oplysninger ikke altid er komplette, nøjagtige, tilstrækkeligt præcise eller ajourførte. Derfor Natura Verdea S.R.L kan ikke holdes ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, som brugeren vil lide som følge af informationen på platformen.

Hvis bestemt indhold på platformen er i strid med loven eller tredjeparts rettigheder eller er i strid med moral, beder vi dig om at informere os så hurtigt som muligt via e-mail, så vi kan træffe passende forholdsregler.

Enhver download fra platformen finder altid sted på brugerens risiko. Natura Verdea S.R.L kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, direkte eller indirekte, der opstår som følge af disse downloads, såsom tab af data eller skade på brugerens computersystem, som helt og udelukkende er sidstnævnte ansvar.


c. Tjenester reserveret til registrerede brugere

1) Registrering

Adgang til visse tjenester er betinget af registreringen af ​​brugeren.

Registrering og adgang til platformens tjenester er udelukkende forbeholdt personer, der er i lovlig alder og er i stand, der har udfyldt og valideret registreringsformularen tilgængelig online på platformen såvel som disse T & C'er.

Ved registreringen forpligter brugeren sig til at give nøjagtige, oprigtige og ajourførte oplysninger om hans person og hans civile status. Brugeren skal også udføre en regelmæssig verifikation af dataene om ham for at bevare deres nøjagtighed.

Brugeren skal uopfordret give en gyldig e-mail-adresse, på hvilken platformen sender ham en bekræftelse af hans registrering for sine tjenester. En e-mail-adresse kan ikke bruges mere end én gang til at registrere sig for tjenester.

Al kommunikation foretaget af platformen og dens partnere anses derfor for at være modtaget og læst af brugeren. Sidstnævnte forpligter sig derfor til regelmæssigt at konsultere de meddelelser, der er modtaget på denne e-mail-adresse, og om nødvendigt at svare inden for en rimelig tid.

Der er kun tilladt en registrering pr. Fysisk person.

Brugeren tildeles en identifikator, der tillader ham at få adgang til et rum, som adgangen er forbeholdt ham (i det følgende “Personligt rum“), Ud over at indtaste deres adgangskode.

Brugernavn og adgangskode kan ændres online af brugeren i hans personlige rum. Adgangskoden er personlig og fortrolig, Brugeren forpligter sig således til ikke at kommunikere den til tredjepart.

Natura Verdea S.R.L forbeholder sig under alle omstændigheder muligheden for at afvise en anmodning om registrering for platformens tjenester i tilfælde af manglende overholdelse af brugeren af ​​T & C'erne.

2) Afmeld abonnement

Den regelmæssigt registrerede bruger kan til enhver tid anmode om afmelding ved at skrive til [Email protected] Enhver afmelding fra platformen får virkning så hurtigt som muligt efter, at brugeren har udfyldt den formular, der er til rådighed til dette formål.

d. Indhold offentliggjort af brugeren

Brugeren forpligter sig til at overholde de gældende love gennem hver af sine publikationer på platformen. Han vil være særlig opmærksom på tredjeparts interesser, stødende indhold såvel som indhold, der sandsynligvis vil være i strid med den offentlige orden eller moral. Brugeren forbliver ansvarlig for alt indhold, der er offentliggjort på platformen eller på "Garanterede anmeldelser" -platformen.

Platformen kan udøve moderation over enhver offentliggørelse og nægter at sætte indhold online uden at skulle give nogen begrundelse. Tilsvarende kan indholdet, der er offentliggjort af en bruger, ændres eller slettes uden grund eller forsinkelse.

Ved at offentliggøre på platformen tildeler brugeren gratis og på ikke-eksklusiv basis til Natura Verdea S.R.L retten til at repræsentere, gengive, tilpasse, ændre, distribuere og distribuere, direkte eller indirekte, såvel som i ethvert medium og på verdensplan, det offentliggjorte indhold.


3. Links til andre websteder

Platformen kan indeholde links eller hyperlinks til eksterne websteder. Sådanne links betyder ikke automatisk, at der er et forhold mellem Natura Verdea S.R.L og det eksterne websted eller endda at der foreligger en implicit aftale med indholdet af disse eksterne sider.

Natura Verdea S.R.L har ingen kontrol over eksterne websteder. Vi er derfor ikke ansvarlige for sikker og korrekt funktion af hyperlinks og deres endelige destination. Fra det øjeblik, brugeren klikker på hyperlinket, forlader han platformen. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige i tilfælde af efterfølgende skader.


4. Intellektuel ejendom

Struktureringen af ​​platformen, men også tekster, grafik, billeder, fotografier, lyde, videoer, databaser, computerapplikationer osv. som sammensætter den, eller som er tilgængelige via platformen, er udgiverens ejendom og er beskyttet som sådan af de gældende love under intellektuel ejendom.

Enhver repræsentation, gengivelse, tilpasning eller delvis eller total udnyttelse af indholdet, registrerede varemærker og tjenester, der tilbydes af platformen, ved enhver proces overhovedet uden den udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse fra udgiveren, er strengt forbudt på undtagen de elementer, der udtrykkeligt er udpeget som fri for rettigheder på platformen.

Platformbrugeren tildeles en begrænset ret til adgang, brug og visning af platformen og dens indhold. Denne ret tildeles på ikke-eksklusivt, ikke overførbart grundlag og kan kun bruges til personlig, ikke-kommerciel brug. Uden forudgående skriftlig aftale har brugere ikke tilladelse til at ændre, gengive, oversætte, distribuere, sælge, kommunikere til offentligheden, helt eller delvist, de beskyttede elementer.

Det er forbudt for brugeren at indtaste data på platformen, som ville ændre eller som kan ændre dens indhold eller udseende.


5. Beskyttelse af personoplysninger

De personlige data, som brugeren har leveret under hans besøg eller brug af platformen, indsamles og behandles af Natura Verdea S.R.L udelukkende til interne formål. Natura Verdea S.R.L forsikrer sine brugere om, at de lægger den største vægt på beskyttelsen af ​​deres privatliv og personlige data, og at de altid forpligter sig til at kommunikere på en klar og gennemsigtig måde på dette punkt.

Natura Verdea S.R.L forpligter sig til at overholde den gældende lovgivning på dette område, nemlig loven af ​​8. december 1992 om beskyttelse af privatlivets fred med hensyn til behandling af personoplysninger såvel som den europæiske forordning af 27. april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og den frie bevægelighed for sådanne data.

Brugerens personlige data behandles i overensstemmelse med den personlige politik, der er tilgængelig på platformen.


6. Gældende lovgivning og kompetent jurisdiktion

Disse T & C'er er underlagt italiensk lov.

I tilfælde af tvist og i mangel af en mindelig aftale, bringes tvisten ind for domstolene i det retlige distrikt, hvor Natura Verdea S.R.L har sit hovedkvarter (Busto Arsizio).


7.
Generelle bestemmelser

Natura Verdea S.R.L forbeholder sig retten til når som helst at ændre, udvide, slette, begrænse eller afbryde platformen og de tilknyttede tjenester uden forudgående anmeldelse og uden at pådrage sig dets ansvar.

I tilfælde af brud på T & C'erne fra brugeren, Natura Verdea S.R.Le forbeholder sig retten til at træffe passende sanktioner og retsmidler. Natura Verdea S.R.L forbeholder sig især retten til at afvise brugeren enhver adgang til platformen eller til vores tjenester midlertidigt eller permanent. Disse forholdsregler kan træffes uden nogen grund og uden varsel. De kan ikke påtage sig ansvaret for Natura Verdea S.R.L eller give anledning til nogen form for kompensation.

Ulovligheden eller total eller delvis ugyldighed af en bestemmelse i vores T & C'er vil ikke have nogen indflydelse på gyldigheden og anvendelsen af ​​de andre bestemmelser. I et sådant tilfælde har vi ret til at erstatte bestemmelsen med en anden gyldig bestemmelse med lignende anvendelsesområde.

II. GENERELLE SALGSBETINGELSER


1. Omfang

Disse generelle salgsbetingelser (i det følgende benævnt "Brugsbetingelser“) Definer de gensidige rettigheder og forpligtelser i tilfælde af køb af produkter eller tjenester på platformen af ​​en bruger (i det følgende“Klient").

CGV udtrykker alle parternes forpligtelser. Kunden anses for at acceptere dem uden forbehold, hvis hans ordre ikke vil blive valideret.

Undtagelser kan undtagelsesvis gøres fra bestemmelserne i GTCS, for så vidt disse undtagelser har været genstand for en skriftlig aftale. Disse undtagelser kan bestå i ændring, tilføjelse eller sletning af de klausuler, som de vedrører, og har ingen indflydelse på anvendelsen af ​​de øvrige bestemmelser i GTC.

Natura Verdea S.R.L forbeholder sig retten til at ændre CGV fra tid til anden. Ændringerne finder anvendelse, så snart de sættes online til ethvert køb efter denne dato.


2. Online butik

Via platformen giver sælgeren kunden en online butik, der præsenterer de solgte produkter eller tjenester, uden at fotografierne har en kontraktmæssig værdi.

Produkterne eller tjenesterne beskrives og præsenteres med størst mulig nøjagtighed. I tilfælde af fejl eller undladelser i præsentationen kan sælgerens ansvar imidlertid ikke engageres som et resultat.

Produkterne og tjenesterne tilbydes inden for grænsen for deres tilgængelighed.

Priser og afgifter er specificeret i onlinebutikken.


3. pris

Sælgeren forbeholder sig retten til når som helst at ændre sine priser ved at offentliggøre dem online.

Kun de angivne priser og de gældende skatter på ordretidspunktet gælder afhængig af tilgængelighed på denne dato.

Priserne er angivet i euro og tager ikke højde for nogen leveringsomkostninger, der er angivet og faktureret derudover inden kundens validering af ordren.

Det samlede beløb for ordren (alle skatter inkluderet) og, hvis relevant, leveringsomkostninger er angivet før den endelige validering af ordreformularen.


4. Bestil online

Kunden har mulighed for at udfylde en bestillingsformular online ved hjælp af en elektronisk formular. Ved at udfylde den elektroniske form accepterer kunden prisen og beskrivelsen af ​​produkterne eller tjenesterne.

For at hans ordre kan valideres, skal kunden acceptere disse GTC ved at klikke på det angivne sted.

Kunden skal give en e-mail-adresse, faktureringsoplysninger og, hvor relevant, en gyldig leveringsadresse. Enhver udveksling med sælgeren kan finde sted ved hjælp af denne e-mail-adresse.

Derudover skal kunden vælge leveringsmetoden og validere betalingsmetoden.

Sælgeren forbeholder sig retten til at blokere kundens ordre i tilfælde af manglende betaling, forkert adresse eller ethvert andet problem på kundens konto, indtil problemet er løst.


5. Bekræftelse og betaling af ordren

Sælgeren forbliver ejer af de bestilte varer indtil modtagelsen af ​​den fulde betaling for ordren.

a. betaling

Kunden foretager betalingen på tidspunktet for den endelige validering af ordren ved hjælp af den valgte betalingsmetode. Denne validering fungerer som en signatur.

Kunden garanterer for sælgeren, at han har de nødvendige tilladelser til at bruge denne betalingsmetode og anerkender, at de oplysninger, der er givet til dette formål, udgør bevis for hans samtykke til salget samt betaling af de forfaldne beløb under ordren.

Sælgeren har indført en procedure til verifikation af ordrer og betalingsmidler, der med rimelighed garanterer det mod enhver svigagtig anvendelse af et betalingsmiddel, herunder ved at bede kunden om identifikationsdata.

I tilfælde af afslag på at godkende betaling med kreditkort fra akkrediterede organer eller i tilfælde af manglende betaling forbeholder sælgeren sig retten til at suspendere eller annullere ordren og dens levering.

Sælgeren forbeholder sig også retten til at afvise en ordre fra en kunde, der ikke helt eller delvist har betalt for en tidligere ordre, eller som en betalingstviste er i gang med.

b. bekræftelse

Ved modtagelse af validering af købet ledsaget af betaling overfører sælgeren det til kunden såvel som en faktura, medmindre levering af sidstnævnte med ordren.

Kunden kan anmode om, at fakturaen sendes til en anden adresse end leveringen ved at sende en anmodning herom til kundeservice (se kontaktoplysninger nedenfor) inden levering.

I tilfælde af utilgængelighed af en service eller et produkt, vil sælgeren holde kunden informeret via e-mail så hurtigt som muligt for at erstatte eller annullere bestillingen af ​​dette produkt og muligvis for at tilbagebetale den relaterede pris, resten af ​​ordren forbliver fast og endelig.


6. Bevis

Kommunikation, ordrer og betalinger mellem kunden og sælgeren kan bevises ved hjælp af edb-registre, der er gemt i sælgers computersystemer under rimelige sikkerhedsforhold. Indkøbsordrer og fakturaer arkiveres på et pålideligt og holdbart medium, som især betragtes som et bevismiddel.


7. levering

Levering sker kun efter bekræftelse af betaling af sælgers bankorganisation.

Produkterne leveres til den adresse, som kunden har angivet, på den online formular, der er værd at bestille. Yderligere omkostninger, der opstår som følge af ufuldstændige eller forkerte oplysninger fra kunden, faktureres ham. Af hensyn til tilgængeligheden kan en ordre være genstand for adskillige på hinanden følgende leverancer til kunden.

Levering sker efter den metode, kunden har valgt, inden for følgende frister:

1 arbejdsdag via Chronopost

2 arbejdsdage via Colissimo

Leveringstider gives kun til information. Der kan ikke kræves nogen kompensation fra sælgeren eller transportøren i tilfælde af forsinket levering. Hvis leveringstiderne overstiger fjorten dage fra ordren, kan salgskontrakten dog opsiges, og kunden refunderes.

Der kan ikke kræves nogen kompensation fra sælgeren eller transportøren i tilfælde af uoverensstemmelse med leveringssporingen, hvis sidstnævnte angiver, at leveringen er foretaget til den adresse, som køberen tidligere har angivet på tidspunktet for hans ordre. virksomheden Natura Verdea S.R.L udløser et krav hos transportøren, og hvis kravet resulterer i en leveringsbekræftelse fra transportøren, kan kunden ikke kræve fra virksomheden Natura Verdea S.R.L, ingen refusion eller returnering af hans ordre. Han kan dog indgive en klage og virksomheden Natura Verdea S.R.L vil undersøge hans fil og forbeholde sig retten til at give en kommerciel gestus.

a. Bekræftelse af ordren

Ved modtagelse af produkterne kontrollerer kunden eller modtageren, om det leverede produkt er i god stand eller overensstemmelse med den leverede service.

I tilfælde af at et eller flere af de bestilte produkter mangler eller beskadiges, skal kunden eller modtageren foretage de nødvendige forbehold over for transportøren på leveringstidspunktet og straks underrette sælgeren om det.

Verifikationen betragtes som udført, så snart Kunden eller en autoriseret person har modtaget ordren uden at tage forbehold.

Enhver forbehold, der ikke er foretaget i de ovenfor definerede regler og inden for fristerne, kunne ikke tages i betragtning og frigiver sælgeren fra ethvert ansvar over for kunden.

b. Leveringsfejl

I tilfælde af en leveringsfejl eller manglende overensstemmelse med produkterne i forhold til de indikationer, der vises på ordreformularen, skal kunden underrette sælgeren herom inden tre arbejdsdage efter leveringsdatoen.

Enhver klage, der ikke fremsættes inden for fristen, kan ikke tages i betragtning og frigiver sælgeren for ethvert ansvar over for kunden.

c. Returnerer og udveksler

Produktet, der skal udveksles eller refunderes, skal returneres til sælgeren som helhed og i sin originale emballage på følgende måder:

Køberen har en periode på fjorten arbejdsdage fra levering af ordren til at udøve sin tilbagetrækningsret og således returnere det stadig forseglede produkt og i sin originale emballage til sælgeren til udveksling eller refusion uden straf, med undtagelse af returforsendelsesomkostninger her

Enhver klage og enhver tilbagevenden, der ikke er fremsat i de ovenfor definerede regler og inden for fristerne, kunne ikke tages med i betragtning og frigiver sælgeren fra ethvert ansvar over for kunden.

Ethvert produkt, der skal udveksles eller refunderes, skal returneres til sælgeren som helhed og i sin originale emballage. Returomkostninger er kundens ansvar.


8. Garantier

Sælgeren er ansvarlig for, at produkterne eller tjenesterne er i overensstemmelse med kontrakten i overensstemmelse med den gældende lovgivning på tidspunktet for dens indgåelse.

a. Garanti for overensstemmelse

Hvis kunden er en forbruger, har han en periode på to år fra levering af produktet til at implementere den lovlige garanti for overensstemmelse. Hvis det købte produkt imidlertid var en brugt vare, er garantiperioden et år.

Manglen på overensstemmelse skal rapporteres til sælgeren så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest to måneder efter, at det er blevet noteret.


9. Fortrydelsesret

Hvis kunden er en forbruger, kan han udøve sin lovlige tilbagetrækningsret inden for 14 arbejdsdage efter levering af varerne eller indgåelsen af ​​servicekontrakten.

Efter at have meddelt deres beslutning om at trække sig tilbage, har kunden derefter 14 dage til at returnere eller returnere varerne.

Enhver tilbagetrækning, der ikke udføres i henhold til de regler og frister, der er defineret i denne artikel, kan ikke tages i betragtning og frigiver sælgeren fra ethvert ansvar over for kunden.

Kunden kan anmode om tilbagebetaling af det returnerede produkt uden straf bortset fra returomkostninger, der forbliver på hans regning.

Returnering eller udveksling af produktet kan kun accepteres for produkter som helhed, intakt og i deres originale stand, især med komplet emballage, intakt og i salgstilstand.

Sælgeren refunderer kunden alle betalte beløb, inklusive leveringsomkostningerne, inden for 14 dage efter, at varerne er inddrevet eller fremlæggelse af bevis for afsendelse af disse varer.

Hvis ordren helt eller delvist vedrører digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium, accepterer Kunden herved for dette digitale indhold at miste sin tilbagetrækningsret for at blive leveret så hurtigt som muligt.


10. Databeskyttelse

Sælgeren opbevarer sine computersystemer og under rimelige sikkerhedsforhold et bevis på transaktionen inklusive ordreformularen og fakturaen.

Sælgeren garanterer sin kunde beskyttelsen af ​​sine personlige data i overensstemmelse med den tilgængelige privatlivspolitik på platformen.


11. Force majeure

Hvis sælgeren, helt eller delvist, er forhindret i at opfylde ordren på grund af en uforudset situation uden for hans kontrol, er force majeure involveret.

I tilfælde af force majeure er sælgeren autoriseret til at suspendere udførelsen af ​​ordren, helt eller delvist, under force majeure-varigheden. Sælgeren underretter straks kunden.

Hvis force majeure fortsætter i mere end 90 dage uden afbrydelse, har hver af parterne i kontrakten ret til at opsige kontrakten ensidig ved et registreret brev sendt til den anden part. De tjenester, der allerede er udført af sælgeren, vil ikke desto mindre blive faktureret i forhold til kunden.


12. Uafhængighed af klausuler

Ulovligheden eller den samlede eller delvis ugyldighed af en bestemmelse i denne CGV vil ikke have nogen indflydelse på gyldigheden og anvendelsen af ​​de andre bestemmelser. Sælgeren forbeholder sig retten til at erstatte den ulovlige eller ugyldige bestemmelse med en anden gyldig bestemmelse med lignende omfang.


13. Gældende lovgivning og kompetent jurisdiktion

Disse GTC er underlagt italiensk lov.

I tilfælde af en tvist og i mangel af en mindelig aftale, bringes tvisten ind for domstolene i det retlige distrikt i sælgers hjemsted.

Indkøbskurv Elementet er slettet. annuler