καλάθι Το στοιχείο διαγράφηκε. ακυρώσει
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Weedy είναι ένα εμπορικό σήμα που έχει δεσμευτεί και καταχωρηθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την ιταλική εταιρεία Natura Verdea S.R.L με κεφάλαιο € 2999, IVA IT11045950968 του οποίου η έδρα, η αποθήκη παραγωγής και αποστολής βρίσκονται στο 21052 στο Busto Arsizio (Ιταλία). Weedy.fr σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή απαγορεύεται αυστηρά χωρίς προηγούμενη έγκριση.

1. Παρουσίαση του site.

Ιδιοκτήτης 🇮🇹: Natura Verdea S.R.L

Διευθυντής έκδοσης 🇮🇹: Natura Verdea S.R.L - [Προστατεύεται email]

Ο διαχειριστής δημοσιεύσεων είναι νομικό πρόσωπο.

Φιλοξενία 🇺🇸: TMD Hosting - E Νότια Ορλάντα, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες

Τοποθεσία του ιστότοπου 🇳🇱: Ολλανδία - 07 Βόρεια Ολλανδία - Άμστερνταμ

2. Όροι Χρήσης και οι υπηρεσίες που προσφέρονται.

Η χρήση του δικτυακού τόπου https://weedy.fr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται παρακάτω. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, οι χρήστες του site https://weedy.fr καλούνται να τις συμβουλεύονται τακτικά.

Αυτός ο ιστότοπος είναι συνήθως προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Εντούτοις, μπορεί να αποφασιστεί διακοπή λόγω τεχνικής συντήρησης Natura Verdea S.R.L, η οποία στη συνέχεια θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους χρήστες πριν από τις ημερομηνίες και ώρες της παρέμβασης.

Θέση https://weedy.fr ενημερώνεται τακτικά από Natura Verdea S.R.L. Με τον ίδιο τρόπο, οι νομικές ειδοποιήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: ισχύουν ωστόσο για τον χρήστη που καλείται να τους παραπέμψει όσο πιο συχνά γίνεται, προκειμένου να τις λάβει υπόψη.

3. Περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται.

Θέση https://weedy.fr αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Natura Verdea S.R.L προσπαθεί να παρέχει στον ιστότοπο https://weedy.fr πληροφορίες όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε από αυτούς είτε από τρίτους εταίρους που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://weedy.fr παρέχονται μόνο για ενημέρωση και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο https://weedy.fr δεν είναι εξαντλητική. Τους δίνεται υπόκεινται σε αλλαγές που γίνονται, δεδομένου ότι είναι σε απευθείας σύνδεση.

4. Συμβατικούς περιορισμούς σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript.

Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, ο χρήστης συμφωνεί ιστοσελίδα για πρόσβαση στο site χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, που δεν περιέχουν τον ιό και με ένα πρόσφατο πρόγραμμα περιήγησης, up-to-ημερομηνία

5. Πνευματικής ιδιοκτησίας και της πλαστογραφίας.

Natura Verdea S.R.L είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει τα δικαιώματα χρήσης σε όλα τα στοιχεία που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, ιδίως τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, το λογότυπο, τα εικονίδια, οι ήχοι και το λογισμικό.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή όλων ή μέρους των στοιχείων του χώρου, ανεξάρτητα από τα χρησιμοποιούμενα μέσα ή διαδικασίες, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια: Natura Verdea S.R.L.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εκμετάλλευση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παράβαση και διώκεται.

6. Περιορισμοί Ευθύνης.

Natura Verdea S.R.L δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για άμεσες και έμμεσες ζημίες που προκαλούνται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στην τοποθεσία https: //weedy.fr και προκύπτουν είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας.

Natura Verdea S.R.L δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνη για έμμεσες ζημίες (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιριών) που προκύπτουν από τη χρήση της τοποθεσίας https://weedy.fr.

Οι διαδραστικοί χώροι (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στο χώρο επαφών) είναι διαθέσιμα στους χρήστες. Natura Verdea S.R.L διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτήθηκε σε αυτό το χώρο και θα παραβίαζε το εφαρμοστέο δίκαιο στην Ιταλία, ιδίως τις διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων. Εάν ισχύει, Natura Verdea S.R.L επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αμφισβητήσει την αστική ή / και την ποινική ευθύνη του χρήστη, ιδίως σε περίπτωση ρατσιστικού, καταχρηστικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού μηνύματος, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μέσο (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.).

7. Διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Στην Ιταλία, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται κυρίως από την ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://weedy.fr, μπορούν να συλλεχθούν: η διεύθυνση URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο https://weedy.fr, τον παροχέα υπηρεσιών του χρήστη, τη διεύθυνση IP του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση Natura Verdea S.R.L συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη μόνο για την ανάγκη ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο https://weedy.fr. Ο χρήστης παρέχει τις πληροφορίες αυτές με πλήρη γνώση των γεγονότων, ιδίως όταν εισέρχεται στον εαυτό του. Στη συνέχεια, καθορίζεται στον χρήστη του ιστότοπου https://weedy.fr η υποχρέωση ή όχι να παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίδρασης σε προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, υποβάλλοντας γραπτή και υπογεγραμμένη αίτησή του συνοδευόμενη από αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας με υπογραφή του κατόχου του εγγράφου διευκρινίζοντας τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλεί η απάντηση.

Δεν υπάρχουν προσωπικές πληροφορίες του χρήστη του ιστότοπου https://weedy.fr δεν δημοσιεύεται χωρίς τη γνώση του χρήστη, ανταλλάσσεται, μεταβιβάζεται, εκχωρείται ή πωλείται σε οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η υπόθεση εξαγοράς του Natura Verdea S.R.L και των δικαιωμάτων του θα επιτρέψει τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών στον πιθανό αγοραστή ο οποίος με τη σειρά του θα διατηρούσε την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη του ιστότοπου https://weedy.fr.

8. Hypertext συνδέσεις και τα cookies.

Θέση https://weedy.fr περιέχει έναν αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου με άλλους ιστότοπους, που έχουν δημιουργηθεί με την εξουσιοδότηση του Natura Verdea S.R.L. Ωστόσο, Natura Verdea S.R.L δεν έχει τη δυνατότητα επαλήθευσης του περιεχομένου των τοποθεσιών που επισκέφθηκαν με αυτόν τον τρόπο και συνεπώς δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για το γεγονός αυτό.

Η πλοήγηση στο site https://weedy.fr είναι πιθανό να προκαλέσει την εγκατάσταση cookie (cookies) στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο, το οποίο δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση ενός υπολογιστή σε έναν ιστότοπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται κατ 'αυτόν τον τρόπο προορίζονται να διευκολύνουν την επακόλουθη ναυσιπλοΐα στον τόπο και να επιτρέπουν επίσης διάφορα μέτρα παρακολούθησης.

Η εγκατάσταση αρνείται ένα cookie μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσετε τους υπολογιστές τους ως εξής, για να αρνηθείτε τη χρήση των cookies:

Στον Internet Explorer: εργαλείο καρτέλα (σχήμα σύμβολο πάνω δεξιά γρανάζι) / Επιλογές Internet. Κάντε κλικ Απόρρητο και επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookies. Πατήστε Εντάξει.

Στο Firefox: στην κορυφή του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο.
Ρυθμίστε τους κανόνες αποθήκευσης: Χρησιμοποιήστε εξατομικευμένες παραμέτρους για το ιστορικό. Τέλος, καταργήστε την επιλογή για να απενεργοποιήσετε τα cookies.

Στο Safari: Κάντε κλικ στο επάνω δεξιό μέρος του προγράμματος περιήγησης στο εικονόγραμμα μενού (που συμβολίζεται από ένα γρανάζι). Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στις ρυθμίσεις περιεχομένου. Στην ενότητα "Cookies", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Στο Chrome: Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης στο εικονίδιο μενού (συμβολίζεται με τρεις οριζόντιες γραμμές). Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Εμπιστευτικότητα", κάντε κλικ στις προτιμήσεις. Στην καρτέλα "Εμπιστευτικότητα", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

9. εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία.

Κάθε διαφορά που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου https://weedy.fr υπόκειται στην ιταλική νομοθεσία. Αποκλειστική αρμοδιότητα παρέχεται στα αρμόδια δικαστήρια του Μιλάνου.

10. Γλωσσάριο.

Χρήστης: Internet σύνδεση, χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα ιστοσελίδα.

Προσωπικές πληροφορίες: "πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την αναγνώριση των φυσικών προσώπων στα οποία εφαρμόζεται".

καλάθι Το στοιχείο διαγράφηκε. ακυρώσει
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.