καλάθι Το στοιχείο διαγράφηκε. ακυρώσει

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ

Ενημερώσεις στις 27/02/2020

Η ιστοσελίδα

WeedyFr.

(στο εξής "πλατφόρμα")

είναι μια πρωτοβουλία:

Natura Verdea S.R.L
21052 Busto Arsizio (Ιταλία)
N ° (ΦΠΑ): IT11045950968
E-mail: [Προστατεύεται email]
Τηλέφωνο: +39 348 0490126

(εφεξής "Natura Verdea S.R.L"Ή η"πωλητής")

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


1. Πεδίο εφαρμογής

Αυτοί οι γενικοί όροι χρήσης (στο εξής "CGU") Εφαρμόστε σε οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της πλατφόρμας και των πληροφοριών της από έναν χρήστη (στο εξής"Utilisateur").

Με την επίσκεψη ή τη χρήση της πλατφόρμας, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει αυτούς τους όρους και αποδέχεται ρητά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτό.

Κατ 'εξαίρεση, οι όροι των Τ & Γ μπορούν να εξαιρεθούν με γραπτή συμφωνία. Αυτές οι παρεκκλίσεις μπορούν να συνίστανται στην τροποποίηση, την προσθήκη ή τη διαγραφή των ρητρών στις οποίες αναφέρονται και δεν έχουν επίπτωση στην εφαρμογή των λοιπών διατάξεων της CGU.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα T & C μας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε τις διατάξεις που ίσχυαν όταν χρησιμοποιούσατε την πλατφόρμα μας.

Η πώληση των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.weedy.fr απαγορεύεται αυστηρά για κάθε ανήλικο κάτω των 18 ετών. Όλα τα προϊόντα στις κατηγορίες "CBD Flowers" και "CBD Resins" είναι προϊόντα που προορίζονται για αρωματική χρήση. Δεν πρέπει να καπνίζονται ή να καταναλώνονται. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη μέθοδο «χρωματογραφίας αερίου». Όλες οι αναλύσεις προμηθευτών πιστοποιούν επίπεδο THC μικρότερο από 0,5% σύμφωνα με τους ιταλικούς κανονισμούς και ποσοστό μικρότερο από 0,2% κατά την εξαγωγή, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Κοινωνία Natura Verdea S.R.L διαχειριστής ιστότοπου Weedy.fr, δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για ανάλυση που προκύπτει από ποσοστό υψηλότερο από 0,2% της THC εάν η ανάλυση δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προσδιορισμό της 9 - THC: RT_Chanvre_2015-1-2

Οι παραγγελίες που γίνονται στο εξωτερικό είναι η πλήρης ευθύνη του αγοραστή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα στην οποία βρίσκεται ο πελάτης. Σας συνιστούμε επίσης να μάθετε σχετικά με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα σας πριν από την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση Natura Verdea S.R.L δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση διαφωνίας.


2. Πλατφόρμα

α. Πρόσβαση και πλοήγηση

Η πρόσβαση και η χρήση της πλατφόρμας προορίζονται αποκλειστικά για άτομα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Κάθε χρήστης δηλώνει προς τιμήν του ότι είναι της απαιτούμενης ηλικίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία για την ηλικία του Χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο.

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα και αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα της πλατφόρμας μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να προσφέρουμε μια απόλυτη εγγύηση της λειτουργικότητας και συνεπώς πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι ενέργειές μας καλύπτονται από την υποχρέωση των μέσων.

Οποιαδήποτε χρήση της πλατφόρμας είναι πάντοτε με δική της ευθύνη. Έτσι, δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από πιθανές δυσλειτουργίες, διακοπές, ελαττώματα ή ακόμη και επιβλαβή στοιχεία που υπάρχουν στην πλατφόρμα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση στην πλατφόρμα ή να διακόψουμε τη λειτουργία της ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη υποχρέωση κοινοποίησης.

β. περιεχόμενα

Natura Verdea S.R.L καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της πλατφόρμας και μεριμνά πολύ για τις πληροφορίες σχετικά με αυτήν. Λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για να διατηρήσουμε την πλατφόρμα μας όσο το δυνατόν πληρέστερη, ακριβέστερη και ενημερωμένη, ακόμα και όταν οι πληροφορίες παρέχονται από τρίτους. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να συμπληρώσουμε ή να διαγράψουμε την Πλατφόρμα και το περιεχόμενό της ανά πάσα στιγμή, χωρίς ευθύνη.

Natura Verdea S.R.L δεν μπορεί να προσφέρει απόλυτη εγγύηση όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών που υπάρχουν στην πλατφόρμα. Επομένως, είναι πιθανό ότι αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πάντοτε πλήρεις, ακριβείς, επαρκώς ακριβείς ή ενημερωμένες. Ως εκ τούτου, Natura Verdea S.R.L δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που θα υποστεί ο Χρήστης ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που υπάρχουν στην πλατφόρμα.

Εάν κάποιο περιεχόμενο της πλατφόρμας παραβιάζει το νόμο ή τα δικαιώματα τρίτων ή αντίθετα με την ηθική, σας ζητάμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα.

Οποιαδήποτε λήψη από την πλατφόρμα πραγματοποιείται πάντα με κίνδυνο του Χρήστη. Natura Verdea S.R.L δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που προκύπτουν από αυτές τις λήψεις, όπως απώλεια δεδομένων ή βλάβη στο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Χρήστη, το οποίο αποτελεί αποκλειστική και αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.


γ. Υπηρεσίες που προορίζονται για καταχωρημένους χρήστες

1) Εγγραφή

Η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες εξαρτάται από την εγγραφή του Χρήστη.

Η εγγραφή και η πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας προορίζονται αποκλειστικά για άτομα που έχουν νόμιμη ηλικία και ικανό να συμπληρώσουν και να επικυρώσουν τη φόρμα εγγραφής που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην πλατφόρμα καθώς και σε αυτές τις T & C.

Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβείς, ειλικρινείς και ενημερωμένες πληροφορίες για το πρόσωπό του και την προσωπική του κατάσταση. Ο Χρήστης πρέπει επίσης να διενεργεί τακτική επαλήθευση των δεδομένων που τον αφορούν για να διατηρήσει την ακρίβειά του.

Ο Χρήστης πρέπει να παράσχει υποχρεωτικά μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία η πλατφόρμα θα του αποστείλει επιβεβαίωση της εγγραφής του για τις υπηρεσίες του. Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές για να εγγραφείτε για υπηρεσίες.

Επομένως, κάθε επικοινωνία της πλατφόρμας και των συνεργατών της θεωρείται ότι έχει ληφθεί και διαβάσει ο χρήστης. Κατά συνέπεια, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμβουλεύεται τακτικά τα μηνύματα που λαμβάνει σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, εάν είναι απαραίτητο, να απαντά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Επιτρέπεται μόνο μία εγγραφή ανά φυσικό πρόσωπο.

Ο χρήστης έχει εκχωρηθεί ένα αναγνωριστικό που του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε χώρο στον οποίο έχει δεσμευτεί η πρόσβαση (εφεξής "Προσωπικός χώρος"), Εκτός από την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης μπορούν να αλλάξουν ηλεκτρονικά από το χρήστη στον προσωπικό του χώρο. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός και εμπιστευτικός, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην το κοινοποιεί σε τρίτους.

Natura Verdea S.R.L διατηρεί σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να αρνηθεί την αίτηση εγγραφής στις υπηρεσίες της πλατφόρμας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη του CGU.

2) Κατάργηση εγγραφής

Ο τακτικά εγγεγραμμένος Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει διαγραφή του εγγράφου απευθυνόμενος σε [Προστατεύεται email] Οποιαδήποτε διαγραφή από την πλατφόρμα θα είναι αποτελεσματική το συντομότερο δυνατόν, αφού ο χρήστης έχει συμπληρώσει το έντυπο που παρέχεται για το σκοπό αυτό.

δ. Περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον Χρήστη

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους μέσω των εκδόσεών του στην πλατφόρμα. Θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στα συμφέροντα τρίτων, στο προσβλητικό περιεχόμενο καθώς και στο περιεχόμενο που ενδέχεται να αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα ήθη. Ο Χρήστης παραμένει υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεται στην πλατφόρμα ή στην πλατφόρμα "Εγγυημένη κριτική εταιρεία".

Η πλατφόρμα μπορεί να ασκήσει μετριοπάθεια σε οποιαδήποτε δημοσίευση και να αρνηθεί να βάλει το περιεχόμενο σε απευθείας σύνδεση χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει. Ομοίως, το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από έναν Χρήστη μπορεί να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί χωρίς λόγο ή καθυστέρηση.

Με τη δημοσίευση στην πλατφόρμα, ο χρήστης εκχωρεί δωρεάν και σε μη αποκλειστική βάση Natura Verdea S.R.L το δικαίωμα αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, διανομής και διανομής, άμεσα ή έμμεσα, καθώς και σε οποιοδήποτε μέσο και σε όλο τον κόσμο, του περιεχομένου που δημοσιεύεται.


3. Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

Η πλατφόρμα μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή υπερσυνδέσεις σε εξωτερικούς ιστότοπους. Τέτοιες συνδέσεις δεν σημαίνουν αυτόματα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ Natura Verdea S.R.L και τον εξωτερικό ιστότοπο ή ακόμη και ότι υπάρχει σιωπηρή συμφωνία με το περιεχόμενο αυτών των εξωτερικών τοποθεσιών.

Natura Verdea S.R.L δεν ελέγχει τους εξωτερικούς ιστότοπους. Επομένως, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφαλή και σωστή λειτουργία των υπερσυνδέσμων και του τελικού προορισμού τους. Από τη στιγμή που ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσμο, αφήνει την πλατφόρμα. Επομένως, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι σε περίπτωση ζημίας.


4. Πνευματική ιδιοκτησία

Η δομή της πλατφόρμας, αλλά και τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι ήχοι, τα βίντεο, οι βάσεις δεδομένων, οι εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. τα οποία το συνθέτουν ή τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας είναι ιδιοκτησία του εκδότη και προστατεύονται ως τέτοια από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οποιαδήποτε αντιπροσώπευση, αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μερική ή ολική εκμετάλλευση του περιεχομένου, των καταχωρημένων εμπορικών σημάτων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την πλατφόρμα, με οποιαδήποτε διαδικασία, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του εκδότη, απαγορεύεται αυστηρά εκτός από τα στοιχεία που ρητά ορίζονται ως απαλλαγμένα από δικαιώματα στην πλατφόρμα.

Στον Χρήστη της πλατφόρμας παρέχεται περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής της πλατφόρμας και του περιεχομένου της. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται σε μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη βάση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Χωρίς προηγούμενη έγγραφη συμφωνία, οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να τροποποιούν, να αναπαράγουν, να μεταφράζουν, να διανέμουν, να πωλούν, να επικοινωνούν στο κοινό, εν όλω ή εν μέρει, τα προστατευόμενα στοιχεία.

Ο χρήστης απαγορεύεται να εισάγει δεδομένα στην πλατφόρμα που θα τροποποιούν ή θα μπορούσαν να τροποποιήσουν το περιεχόμενο ή την εμφάνισή του.


5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την επίσκεψή του ή τη χρήση της πλατφόρμας συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Natura Verdea S.R.L αποκλειστικά για εσωτερικούς σκοπούς. Natura Verdea S.R.L διαβεβαιώνει τους χρήστες του ότι αποδίδει ύψιστη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών τους δεδομένων και ότι δεσμεύεται πάντοτε να επικοινωνεί με σαφή και διαφανή τρόπο σε αυτό το σημείο.

Natura Verdea S.R.L δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στον τομέα αυτό, δηλαδή τον νόμο της 8ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον ευρωπαϊκό κανονισμό της 27ης Απριλίου 2016 την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που διατίθεται στην πλατφόρμα.


6. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαιοδοσία

Αυτές οι T & C διέπονται από την ιταλική νομοθεσία.

Σε περίπτωση διαφωνίας και ελλείψει φιλικού διακανονισμού, η διαφορά θα ασκηθεί ενώπιον των δικαστηρίων της δικαστικής περιφέρειας όπου Natura Verdea S.R.L έχει την έδρα της (Busto Arsizio).


7.
Γενικές διατάξεις

Natura Verdea S.R.L διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να επεκτείνει, να διαγράψει, να περιορίσει ή να διακόψει την Πλατφόρμα και τις συναφείς υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει την ευθύνη της.

Σε περίπτωση παραβίασης των T & C από τον Χρήστη, Natura Verdea S.R.LΤο e διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει τις κατάλληλες κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα. Natura Verdea S.R.L διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον Χρήστη οποιαδήποτε πρόσβαση στην πλατφόρμα ή στις υπηρεσίες μας προσωρινά ή μόνιμα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ληφθούν χωρίς να δοθούν λόγοι και χωρίς ειδοποίηση. Δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη Natura Verdea S.R.L ή να προκαλέσει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης.

Η έλλειψη νομιμότητας ή ολική ή μερική ακυρότητα μιας διάταξης των T & C μας δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εφαρμογή των λοιπών διατάξεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, έχουμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε τη διάταξη με άλλη έγκυρη διάταξη παρόμοιας εμβέλειας.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ


1. Πεδίο εφαρμογής

Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης (στο εξής "CGV") Καθορισμός των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε περίπτωση αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών στην πλατφόρμα από έναν χρήστη (εφεξής"Πελάτης").

Η CGV εκφράζει όλες τις υποχρεώσεις των μερών. Ο Πελάτης θεωρείται ότι τα δέχεται χωρίς επιφύλαξη, ελλείψει οποίας η παραγγελία του δεν θα επικυρωθεί.

Μπορούν κατ 'εξαίρεση να γίνουν εξαιρέσεις στις διατάξεις του GTCS, εφόσον αυτές οι παρεκκλίσεις έχουν αποτελέσει αντικείμενο γραπτής συμφωνίας. Οι παρεκκλίσεις αυτές μπορούν να συνίστανται στην τροποποίηση, την προσθήκη ή τη διαγραφή των ρητρών στις οποίες αναφέρονται και δεν έχουν καμία επίπτωση στην εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του ΣΕΣ.

Natura Verdea S.R.L διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς το CGV. Οι τροποποιήσεις θα ισχύουν μόλις τεθούν online για οποιαδήποτε αγορά μετά την ημερομηνία αυτή.


2. Ηλεκτρονικό κατάστημα

Μέσω της πλατφόρμας, ο πωλητής παρέχει στον πελάτη ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που παρουσιάζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούνται, χωρίς τις φωτογραφίες να έχουν συμβατική αξία.

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες περιγράφονται και παρουσιάζονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Ωστόσο, σε περίπτωση σφαλμάτων ή παραλείψεων στην παρουσίαση, η ευθύνη του πωλητή δεν μπορεί να εμπλακεί ως αποτέλεσμα.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προσφέρονται εντός των ορίων της διαθεσιμότητάς τους.

Οι τιμές και οι φόροι προσδιορίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.


3. Τιμή

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές του ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τις online.

Μόνο οι τιμές που αναφέρονται και οι φόροι που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας θα ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμες την ημερομηνία αυτή.

Οι τιμές αναφέρονται σε ευρώ και δεν λαμβάνουν υπόψη τα έξοδα παράδοσης, τα οποία υποδεικνύονται και τιμολογούνται επιπλέον πριν από την επικύρωση της παραγγελίας από τον Πελάτη.

Το συνολικό ποσό της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων) και, ενδεχομένως, το κόστος παράδοσης υποδεικνύεται πριν από την τελική επικύρωση του εντύπου παραγγελίας.


4. Παραγγελία online

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει μια ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό έντυπο. Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα, ο Πελάτης αποδέχεται την τιμή και την περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Για να εγκριθεί η παραγγελία του, ο Πελάτης πρέπει να αποδεχτεί αυτά τα GTC κάνοντας κλικ στον αναγραφόμενο τόπο.

Ο Πελάτης πρέπει να παράσχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία χρέωσης και, κατά περίπτωση, έγκυρη διεύθυνση παράδοσης. Οποιαδήποτε ανταλλαγή με τον Πωλητή μπορεί να γίνει με τη χρήση αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπλέον, ο Πελάτης πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο παράδοσης και να επικυρώσει τον τρόπο πληρωμής.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την εντολή του Πελάτη σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, λανθασμένης διεύθυνσης ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος στο λογαριασμό του Πελάτη, μέχρι την επίλυση του προβλήματος.


5. Επιβεβαίωση και πληρωμή της παραγγελίας

Ο Πωλητής παραμένει ο ιδιοκτήτης των παραγγελθέντων αντικειμένων μέχρι την παραλαβή της πλήρους πληρωμής για την παραγγελία.

α. πληρωμή

Ο Πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή κατά τη στιγμή της τελικής επικύρωσης της παραγγελίας χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής. Αυτή η επικύρωση χρησιμεύει ως υπογραφή.

Ο Πελάτης εγγυάται στον Πωλητή ότι διαθέτει τις απαραίτητες άδειες χρήσης αυτού του τρόπου πληρωμής και αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες που δίνονται για το σκοπό αυτό αποτελούν απόδειξη της συγκατάθεσής του για την πώληση καθώς και την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών βάσει της εντολής.

Ο Πωλητής έχει θεσπίσει μια διαδικασία για την επαλήθευση παραγγελιών και μέσων πληρωμής που αποσκοπούν στην εύλογη εγγύηση της έναντι τυχόν δόλιας χρήσης ενός μέσου πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης από τον Πελάτη για στοιχεία ταυτοποίησης.

Σε περίπτωση άρνησης πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας από διαπιστευμένους οργανισμούς ή σε περίπτωση μη πληρωμής, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει την παραγγελία και την παράδοσή της.

Ο πωλητής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία του από έναν Πελάτη ο οποίος δεν έχει πληρώσει πλήρως ή μερικώς μια προηγούμενη παραγγελία ή με τον οποίο εκκρεμεί μια διαφορά πληρωμής.

β. επιβεβαίωση

Μετά την παραλαβή της επικύρωσης της αγοράς συνοδευόμενη από την πληρωμή, ο Πωλητής τη διαβιβάζει στον Πελάτη καθώς και ένα τιμολόγιο, εκτός εάν το παραδίδει με την παραγγελία.

Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την αποστολή του τιμολογίου σε διαφορετική διεύθυνση από εκείνη της παράδοσης, αποστέλλοντας σχετική αίτηση στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (βλ. Λεπτομέρειες επικοινωνίας παρακάτω) πριν από την παράδοση.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος, ο Πωλητής θα ενημερώνει τον Πελάτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το συντομότερο δυνατόν για να αντικαταστήσει ή να ακυρώσει την παραγγελία αυτού του προϊόντος και ενδεχομένως να επιστρέψει τη σχετική τιμή, το υπόλοιπο της παραγγελίας παραμένει σταθερό και τελικό.


6. Αποδεικτικά στοιχεία

Οι επικοινωνίες, οι παραγγελίες και οι πληρωμές μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή μπορούν να αποδειχθούν χρησιμοποιώντας μηχανογραφημένα μητρώα, τα οποία αποθηκεύονται στα ηλεκτρονικά συστήματα του πωλητή υπό λογικές συνθήκες ασφαλείας. Οι εντολές αγοράς και τα τιμολόγια αποθηκεύονται σε αξιόπιστο και ανθεκτικό μέσο, ​​το οποίο θεωρείται ειδικότερα ως αποδεικτικό μέσο.


7. διανομή

Η παράδοση γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής από τον τραπεζικό οργανισμό του πωλητή.

Τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης στο ηλεκτρονικό έντυπο της φόρμας παραγγελίας. Οι πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες από τον Πελάτη θα τιμολογούνται σε αυτόν. Για λόγους διαθεσιμότητας, μια παραγγελία μπορεί να υπόκειται σε αρκετές διαδοχικές παραδόσεις στον Πελάτη.

Η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

1 εργάσιμη ημέρα μέσω Chronopost

2 εργάσιμες ημέρες μέσω Colissimo

Οι χρόνοι παράδοσης δίνονται μόνο για πληροφορίες. Δεν μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση από τον Πωλητή ή τον μεταφορέα σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης. Αν οι χρόνοι παράδοσης υπερβαίνουν δεκατέσσερις ημέρες από την παραγγελία, η σύμβαση πώλησης μπορεί ωστόσο να τερματιστεί και ο Πελάτης να επιστραφεί.

Δεν μπορεί να ζητηθεί καμία αποζημίωση από τον Πωλητή ή τον μεταφορέα σε περίπτωση διαφωνίας με την παρακολούθηση παράδοσης, αν η τελευταία δηλώσει ότι η παράδοση έχει γίνει στη διεύθυνση που είχε προηγουμένως υποδείξει ο αγοραστής κατά τη στιγμή της παραγγελίας του. Κοινωνία Natura Verdea S.R.L θα ενεργοποιήσει αξίωση με τον μεταφορέα και εάν η αξίωση καταλήξει σε επιβεβαίωση παράδοσης από τον μεταφορέα, ο πελάτης δεν μπορεί να απαιτήσει από την εταιρεία Natura Verdea S.R.L, καμία επιστροφή ή επιστροφή της παραγγελίας του. Ωστόσο, μπορεί να υποβάλει παράπονο και την εταιρεία Natura Verdea S.R.L θα εξετάσει τον φάκελο του και θα διατηρήσει το δικαίωμα να δώσει εμπορική χειρονομία.

α. Επαλήθευση της παραγγελίας

Με την παραλαβή των προϊόντων, ο Πελάτης ή ο παραλήπτης ελέγχει την καλή κατάσταση του παραδοθέντος προϊόντος ή τη συμμόρφωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα παραγγελθέντα προϊόντα λείπουν ή είναι κατεστραμμένα, ο Πελάτης ή ο παραλήπτης πρέπει να κάνει τις απαραίτητες επιφυλάξεις στον μεταφορέα κατά την παράδοση και να ενημερώσει αμέσως τον Πωλητή σχετικά.

Η επαλήθευση θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε μόλις ο Πελάτης ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο παραλάβει την παραγγελία χωρίς να κάνει καμία επιφύλαξη.

Οποιαδήποτε κράτηση δεν έγινε στους κανόνες που ορίστηκαν παραπάνω και εντός των προθεσμιών δεν θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη και θα απελευθερώσει τον Πωλητή από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Πελάτη.

b. Σφάλμα παράδοσης

Σε περίπτωση σφάλματος παράδοσης ή μη συμμόρφωσης των προϊόντων σε σχέση με τις ενδείξεις που εμφανίζονται στη φόρμα παραγγελίας, ο Πελάτης ενημερώνει τον Πωλητή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

Κάθε παράπονο που δεν έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και θα απελευθερώσει τον Πωλητή από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Πελάτη.

γ. Επιστροφές και ανταλλαγές

Το προϊόν που πρέπει να ανταλλαγεί ή να επιστραφεί πρέπει να επιστραφεί στον πωλητή στο σύνολό του και στην αρχική του συσκευασία, με τους εξής τρόπους:

Ο αγοραστής έχει προθεσμία δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας για να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης και έτσι να επιστρέψει το προϊόν που είναι ακόμη σφραγισμένο και στην αρχική του συσκευασία στον πωλητή για ανταλλαγή ή επιστροφή χωρίς ποινή, με εξαίρεση τα έξοδα αποστολής επιστροφής cliquant ici

Οποιαδήποτε καταγγελία και οποιαδήποτε επιστροφή δεν γίνεται στους κανόνες που ορίστηκαν παραπάνω και εντός των προθεσμιών δεν θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη και θα απελευθερώσει τον Πωλητή από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Πελάτη.

Κάθε προϊόν που πρέπει να ανταλλαγεί ή να επιστραφεί πρέπει να επιστραφεί στον πωλητή στο σύνολό του και στην αρχική του συσκευασία. Τα έξοδα επιστροφής είναι ευθύνη του Πελάτη.


8. Εγγυήσεις

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των προϊόντων ή υπηρεσιών με τη σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη στιγμή της σύναψής της.

α. Εγγύηση συμμόρφωσης

Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, έχει δύο χρόνια από την παράδοση του προϊόντος για να εφαρμόσει τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης. Ωστόσο, εάν το προϊόν που αγοράσατε ήταν μεταχειρισμένο προϊόν, η περίοδος εγγύησης είναι ένα έτος.

Η έλλειψη συμμόρφωσης πρέπει να γνωστοποιείται στον πωλητή το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο δύο μήνες μετά από τη διαπίστωσή του.


9. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, μπορεί να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παράδοση των αγαθών ή τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Αφού κοινοποιήσουν την απόφασή τους να αποσύρουν, ο Πελάτης έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες για να επιστρέψει ή να επιστρέψει τα εμπορεύματα.

Οποιαδήποτε αποχώρηση που δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες και τις προθεσμίες που καθορίζονται στο παρόν άρθρο δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και θα απελευθερώσει τον Πωλητή από κάθε ευθύνη έναντι του Πελάτη.

Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει επιστροφή του επιστρεφόμενου προϊόντος, χωρίς ποινή, με εξαίρεση τα έξοδα επιστροφής που παραμένουν εις βάρος του.

Η επιστροφή ή η ανταλλαγή του προϊόντος μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο για προϊόντα στο σύνολό τους, άθικτα και στην αρχική τους κατάσταση, ιδίως με πλήρη συσκευασία, ανέπαφη και σε κατάσταση πώλησης.

Ο Πωλητής επιστρέφει στον Πελάτη όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εντός 14 ημερών από την ανάκτηση των αγαθών ή από τη διαβίβαση της απόδειξης αποστολής των αγαθών αυτών.

Εάν η παραγγελία αφορά, εν όλω ή εν μέρει, ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχεται σε υλικό υλικό, ο Πελάτης συμφωνεί να χάσει, για αυτό το ψηφιακό περιεχόμενο, το δικαίωμα υπαναχώρησης του, προκειμένου να παραδοθεί το συντομότερο δυνατό.


10. Προστασία δεδομένων

Ο Πωλητής θα διατηρεί στα ηλεκτρονικά του συστήματα και υπό εύλογους όρους ασφαλείας αποδεικτικό της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου παραγγελίας και του τιμολογίου.

Ο Πωλητής εγγυάται στον Πελάτη του την προστασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που διατίθεται στην πλατφόρμα.


11. Ανωτέρα βία

Εάν ο πωλητής εμποδίζεται, εν όλω ή εν μέρει, από την εκπλήρωση της εντολής λόγω απρόβλεπτης περίπτωσης πέραν του ελέγχου του, συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο Πωλητής εξουσιοδοτείται να αναστείλει την εκτέλεση της εντολής, εν όλω ή εν μέρει, για τη διάρκεια της ανωτέρας βίας. Ο Πωλητής ειδοποιεί αμέσως τον Πελάτη.

Εάν η ανωτέρα βία συνεχιστεί για περισσότερες από 90 ημέρες χωρίς διακοπή, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται στο άλλο μέρος. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί από τον Πωλητή θα τιμολογούνται ανάλογα με τον Πελάτη.


12. Ανεξαρτησία των ρητρών

Η έλλειψη νομιμότητας ή η ολική ή μερική ακυρότητα μιας διάταξης αυτής της CGV δεν θα επηρεάσει το κύρος και την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει την παράνομη ή άκυρη παροχή με άλλη έγκυρη διάταξη παρόμοιας εμβέλειας.


13. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαιοδοσία

Αυτά τα GTC διέπονται από την ιταλική νομοθεσία.

Σε περίπτωση διαφωνίας και ελλείψει φιλικού διακανονισμού, η διαφορά θα ασκηθεί ενώπιον των δικαστηρίων της δικαστικής περιφέρειας της έδρας του πωλητή.

καλάθι Το στοιχείο διαγράφηκε. ακυρώσει