mand Item verwijderd. Annuler
  • Geen producten in de winkelwagen.

Weedy is een merk gereserveerd en geregistreerd in de hele Europese Unie door het Italiaanse bedrijf Natura Verdea S.R.L met een kapitaal van € 2999, IVA IT11045950968 waarvan het hoofdkantoor, productie- en verzendmagazijn zich bevinden 21052 in Busto Arsizio (Italië). Weedy.fr export naar alle landen van de Europese Unie.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming.

1. Presentatie van de site.

eigenaar 🇮🇹: Natura Verdea S.R.L

Publicatie manager 🇮🇹: Natura Verdea S.R.L - [Email protected]

De publicatiemanager is een rechtspersoon.

Hosting 🇺🇸: TMD Hosting - E South St Orlando, Florida, Verenigde Staten

Locatie van de site 🇳🇱: Nederland - 07 Noord-Holland - Amsterdam

2. Gebruiksvoorwaarden en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site https://weedy.fr impliceert volledige aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden hieronder beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment, gebruikers van de site https://weedy.fr worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is op elk moment normaal toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door Natura Verdea S.R.L, die vervolgens tracht om de data en tijden van de interventie vooraf aan gebruikers te communiceren.

De site https://weedy.fr wordt regelmatig bijgewerkt door Natura Verdea S.R.L. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn echter van toepassing op de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De site https://weedy.fr is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Natura Verdea S.R.L streeft ernaar te bieden op de site https://weedy.fr zo nauwkeurig mogelijk informatie. Echter, het kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en onvolkomenheden in de update gehouden, of zijn feiten of vanwege partners derde partij die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://weedy.fr zijn slechts indicatief en zijn onderhevig aan verandering. Bovendien is de informatie op de site https://weedy.fr zijn niet exhaustief. Ze krijgen onder voorbehoud van wijzigingen worden aangebracht sinds ze online zijn.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website is niet aansprakelijk voor schade die verband houden met het gebruik van de site. Daarnaast is de gebruiker van de site instemt met toegang tot de site met behulp van de nieuwste apparatuur, het virus niet bevatten en met een recente browser up-to-date

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Natura Verdea S.R.L bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft het recht om alle elementen op de site te gebruiken, waaronder tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Natura Verdea S.R.L.

Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

Natura Verdea S.R.L kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site https: //weedy.fr, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het verschijnen van een bug of onverenigbaarheid.

Natura Verdea S.R.L kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site https://weedy.fr.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Natura Verdea S.R.L behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Italië geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing Natura Verdea S.R.L behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie ...).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Italië worden persoonsgegevens met name beschermd door de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de site https://weedy.fr, kan worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site heeft bezocht https://weedy.fr, de serviceprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

In elk geval Natura Verdea S.R.L verzamelt persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de noodzaak van bepaalde diensten aangeboden door de site https://weedy.fr. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij deze zelf invoert. Het wordt dan gespecificeerd voor de sitegebruiker https://weedy.fr de verplichting of niet deze informatie te verstrekken.

Elke gebruiker heeft recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens over hem door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek te doen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, in met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke informatie van de sitegebruiker https://weedy.fr wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enig medium aan derden. Alleen de veronderstelling van aflossing van Natura Verdea S.R.L en van zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie mogelijk maken aan de mogelijke koper die op zijn beurt zou worden gehouden onder dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://weedy.fr.

8. Hyperlinks en cookies.

De site https://weedy.fr bevat een aantal hypertext-links naar andere sites, ingesteld met toestemming van Natura Verdea S.R.L. Echter, Natura Verdea S.R.L heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

De site navigatie https://weedy.fr kan de installatie van de cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, die geen identificatie van de gebruiker toelaat, maar die informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De verkregen gegevens zijn bedoeld om de volgende bladeren van de site te vergemakkelijken, en ook in staat stellen verschillende maatregelen van deelname.

De installatie weigering van een cookie kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Echter, kunnen gebruikers hun computer als volgt configureren om cookies te weigeren installatie:

In Internet Explorer: tabblad gereedschap (vorm pictogram rechtsboven radertje) / Internet-opties. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Druk op OK.

In Firefox: klik boven aan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Configureer de opslagregels op: gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel het tenslotte uit om cookies te deactiveren.

In Safari: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Vertrouwelijkheid' op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte 'Cookies' kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Vertrouwelijkheid' op voorkeuren. Op het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://weedy.fr is onderworpen aan de Italiaanse wetgeving. Exclusieve jurisdictie wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Milaan.

10. Lexicon.

Gebruiker: Internet verbinden, met behulp van de eerder genoemde website.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing is".

mand Item verwijderd. Annuler
  • Geen producten in de winkelwagen.