Panier Objektet raderas. annuler
  • Inga produkter i vagnen.

Weedy är ett märke reserverat och registrerat i hela Europeiska unionen av det italienska företaget Natura Verdea S.R.L med kapital på 2999 XNUMX euro, IVA IT11045950968 vars huvudkontor, produktion och fraktlager finns på 21052 i Busto Arsizio (Italien). Weedy.fr exporterar till alla EU-länder.

All reproduktion helt eller delvis är strängt förbjudet utan förhandsgodkännande.

1. Framläggande av platsen.

Ägare 🇮🇹: Natura Verdea S.R.L

Publikationschef 🇮🇹: Natura Verdea S.R.L - [E skyddas]

Publikationschefen är en juridisk person.

Hosting 🇺🇸: TMD Hosting - E South St Orlando, Florida, USA

Plats för webbplatsen 🇳🇱: Nederländerna - 07 Noord-Holland - Amsterdam

2. Villkor för användning och de tjänster som erbjuds.

Användning av webbplatsen https://weedy.fr förutsätter godkännande av villkoren och villkor som beskrivs nedan. Dessa användarvillkor kan ändras när som helst, användare av webbplatsen https://weedy.fr uppmanas att konsultera dem regelbundet.

Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare hela tiden. Ett avbrott på grund av tekniskt underhåll kan dock beslutas av Natura Verdea S.R.L, som sedan försöker kommunicera till användare i förväg datum och tider för interventionen.

sajten https://weedy.fr uppdateras regelbundet av Natura Verdea S.R.L. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de gäller ändå för användaren som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att notera dem.

3. Beskrivning av tjänster som tillhandahålls.

sajten https://weedy.fr är avsett att ge information om alla företagets aktiviteter.

Natura Verdea S.R.L strävar efter att tillhandahålla på webbplatsen https://weedy.fr information så exakt som möjligt. Det kan emellertid inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, vare sig av dess faktum eller av tredjepartspartner som tillhandahåller denna information.

All information som anges på webbplatsen https://weedy.fr ges som en indikation och kan ändras. Dessutom informationen på webbplatsen https://weedy.fr är inte uttömmande. De ges med förbehåll för ändringar som gjorts sedan de är online.

4. Avtalsmässiga begränsningar på de tekniska data.

Sajten använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för skador i samband med användning av webbplatsen. Dessutom håller webbplatsens användare att få tillgång till webbplatsen med den senaste utrustningen, som inte innehåller virus och med en nyare webbläsare up-to-date

5. Immateriella rättigheter och varumärkesförfalskning.

Natura Verdea S.R.L äger immateriella rättigheter eller har rätten att använda alla element som finns tillgängliga på webbplatsen, inklusive text, bilder, grafik, logoer, ikoner, ljud, programvara.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av webbplatsens delar, oavsett vilket medel eller process som används, är förbjudet utan skriftligt tillstånd från: Natura Verdea S.R.L.

All obehörig exploatering av webbplatsen eller något av de delar som den innehåller kommer att betraktas som en överträdelse och åtalas.

6. Ansvarsbegränsning.

Natura Verdea S.R.L kan inte hållas ansvarigt för direkt och indirekt skada orsakad av användarens utrustning vid åtkomst till webbplatsen https: //weedy.fr, och härrör antingen från användning av utrustning som inte uppfyller specifikationerna som anges i punkt 4, eller från uppkomsten av ett fel eller oförenlighet.

Natura Verdea S.R.L kan inte heller hållas ansvariga för följdskador (som till exempel marknadsförlust eller chansförlust) i följd av användningen av webbplatsen https://weedy.fr.

Interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktutrymmet) är tillgängliga för användare. Natura Verdea S.R.L förbehåller sig rätten att utan förvarning radera innehåll som publiceras i detta utrymme som strider mot lagen som gäller i Italien, särskilt bestämmelserna om dataskydd. Om tillämpligt, Natura Verdea S.R.L förbehåller sig också rätten att ifrågasätta användarens civila och / eller straffrättsliga ansvar, särskilt i händelse av ett rasistiskt, kränkande, förtalande eller pornografiskt meddelande, oavsett vilket medium som används (text, fotografering ...).

7. Hantering av personuppgifter.

I Italien är personuppgifter särskilt skyddade av EU-direktivet av den 24 oktober 1995.

När du använder webbplatsen https://weedy.fr, kan samlas in: URL till länkarna genom vilka användaren har kommit till webbplatsen https://weedy.fr, användarens tjänsteleverantör, användarens IP-adress (Internet Protocol).

I vilket fall som helst Natura Verdea S.R.L samlar in personlig information som rör användaren endast för behovet av vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen https://weedy.fr. Användaren tillhandahåller denna information med full kunskap om fakta, särskilt när han anger den själv. Det anges sedan för webbplatsanvändaren https://weedy.fr skyldigheten eller inte att lämna denna information.

Varje användare har rätt till tillgång, rättelse och invändning mot personuppgifter om honom genom att göra sin skriftliga och undertecknade begäran, åtföljd av en kopia av identitetsdokumentet med underskrift av dokumentets innehavare, i ange adressen till vilken svaret ska skickas.

Ingen personlig information från webbplatsanvändaren https://weedy.fr publiceras inte utan användarens kunskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part. Endast antagandet om inlösen av Natura Verdea S.R.L och av dess rättigheter skulle möjliggöra överföring av nämnda information till den möjliga köparen som i sin tur skulle hållas under samma skyldighet att bevara och modifiera informationen med avseende på användaren av sajten https://weedy.fr.

8. Hyperlänkar och kakor.

sajten https://weedy.fr innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser, inställda med godkännande av Natura Verdea S.R.L. emellertid Natura Verdea S.R.L har inte möjlighet att verifiera innehållet på de webbplatser som sålunda besökts och tar därför inget ansvar för detta faktum.

Navigeringen på webbplatsen https://weedy.fr kommer sannolikt att orsaka installation av cookie (er) på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte tillåter identifiering av användaren, men som registrerar information som rör navigering av en dator på en webbplats. Uppgifterna på detta sätt är avsedda att underlätta senare navigering på sajten och är också avsedda att möjliggöra olika åtgärder för att delta.

Installationen vägran en cookie kan göra det omöjligt att få tillgång till vissa tjänster. Däremot kan användarna konfigurera sina datorer så här för att vägra cookies installation:

I Internet Explorer: Fliken verktyg (form piktogram övre högra kugge) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Tryck på Ok.

I Firefox: högst upp i webbläsarfönstret, klicka på Firefox-knappen och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess.
Konfigurera lagringsreglerna för: använd personliga parametrar för historik. Avmarkera slutligen den för att inaktivera cookies.

I Safari: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menypiktogrammet (symboliserat med en kugge). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på innehållsinställningar i avsnittet "Konfidentialitet". I avsnittet "Cookies" kan du blockera cookies.

I Chrome: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menypiktogrammet (symboliserat med tre horisontella rader). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på preferenser i avsnittet "Konfidentialitet". På fliken "Konfidentialitet" kan du blockera kakor.

9. Tillämplig lag och jurisdiktion.

Alla tvister i samband med användning av webbplatsen https://weedy.fr omfattas av italiensk lag. Exklusiv behörighet ges till behöriga domstolar i Milano.

10. Lexikon.

Användare: Internet anslutning, med hjälp av den tidigare nämnda webbplatsen.

Personlig information: "information som tillåter, i vilken form som helst, direkt eller indirekt, att identifiera de fysiska personer som det gäller".

Panier Objektet raderas. annuler
  • Inga produkter i vagnen.